VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

Ve vzduchu jsme jako doma.

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKTY

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ A SPECIÁLNÍ ČISTÉ PROSTORY (NEMOCNICE, LABORATOŘE, POČÍTAČOVÉ SÁLY)

SPECIALIZOVANÁ TECHNICKÁ PRACOVIŠTĚ SE ZVLÁŠTNÍM RE®IMEM

AUTOSALONY A ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT

VELKOKUCHYNĚ A PROSTORY PODLÉHAJÍCÍ ZVLÁŠTNÍM HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM

PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY A ODSÁVÁNÍ A ODPRAŠOVÁNÍ OBJEKTŮ LEHKÉHO A TĚ®KÉHO PRŮMYSLU

VĚTRÁNÍ BAZÉNŮ A ODVLHČOVÁNÍ MOKRÝCH PROSTORŮ

KLIMATIZACE BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ

DODÁVKA A MONTÁ® TEPELNÝCH ČERPADEL